Portada > Actualitat > Notícies > Llista d’ajuts atorgats i desestimats de material i sortides escolars i d'activitats esportives per al curs 2017-2018

Llista d’ajuts atorgats i desestimats de material i sortides escolars i d'activitats esportives per al curs 2017-2018

26/07/2017

L’Ajuntament pressuposta un total de 28.000 euros

L’Ajuntament de Santa Eulàlia fa pública la llista d'ajuts atorgats i desestimats de material escolarsortides escolars i activitats esportives per al curs 2017-2018. El consistori ha pressupostat un total de 28.000 euros per tal de donar suport econòmic a les famílies del municipi, desglossats en 12.000 euros per a material escolar, 12.000 per a sortides escolars i 4.000 per a activitats esportives.

Pel que fa als ajuts de material escolar s’han atorgat 147 i s’han desestimat 30, el que suposa un 83% de sol·licituds aprovades. L’import de l'ajut als alumnes de l’Institut serà de 100 euros, mentre que per a les escoles Ronçana i La Sagrera serà de 60.

Referent als ajuts de les sortides escolars també s’han atorgat 147 i s’han desestimat 30. Aquest ajut permet un 50% de descompte en les sortides escolars de l’Institut i les escoles Ronçana i La Sagrera. Tots dos ajuts, tant el de material com el de sortides, es donaran directament als diferents centres escolars.

Per últim, s’han atorgat 40 ajuts d’activitats esportives i s'han desestimat 38, el que suposa un 51% de sol·licituds aprovades. L’import de l’ajut serà de 100 euros per persona i es donarà directament a l’entitat esportiva.

Pots consultar la llista d'atorgats i desestimats en els document adjunt a aquesta pantalla.

Ajuts de material, sortides i activitats esportives 2017-2018

Arxius adjunts