Portada > Actualitat > Notícies > L’Ajuntament duu a terme obres de millora del sòl del bosc de l’escola Ronçana

L’Ajuntament duu a terme obres de millora del sòl del bosc de l’escola Ronçana

08/05/2018

Per tal de reconduir l’aigua de pluja i conservar pins i alzines d’entitat

El bosc de l’escola Ronçana ha renovat la seva imatge. Ho fa després que s’hagi finalitzat la segona de les fases d’obres que l’Ajuntament ha dut a terme des de finals del 2017.

El problema principal d’aquesta zona és que era un sòl molt erosionat, on en dies de pluja la sorra s’acumulava a les voreres i ocupava part del carrer Forn. A més a més, l’arbrat també se’n ressentia, fent que pins i alzines tinguessin falta d’aigua i aire. A finals de 2017 es va dur a terme una descompressió i airejament del terreny, en una actuació pagada per l’Ajuntament amb un cost de 3.500 euros.

Fa un mes, es va dur a terme una segona actuació, que va consistir en fer drenatges sota el sòl amb la construcció de rases profundes i 9 pous plens de grava de diferents mides, on es van afegir unes travesses per tal de frenar la velocitat de l’aigua i reconduir-la a aquests orificis subterranis. El cost d’aquesta actuació va ser de 14.000 euros, subvencionats totalment per la Diputació de Barcelona.

La tercera de les fases, que està previst que comenci en els propers mesos, consistirà en construir 5 zones de jardineres, no habilitades per passar, amb l’objectiu de preservar els pins i les alzines d’entitat del bosc. També s’escamparà triturat vegetal per tota la superfície. La subvenció atorgada per la Diputació serà de 40.000 euros.

Obres bosc escola Ronçana
Obres bosc escola Ronçana
Obres bosc escola Ronçana