Portada > Actualitat > Notícies > Santa Eulàlia aprova les ordenances fiscals per al 2019

Santa Eulàlia aprova les ordenances fiscals per al 2019

29/10/2018

El plenari també dona llum verda al conveni signat amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental per a la implantació del porta a porta

El ple extraordinari celebrat dijous passat a la Biblioteca va servir, entre d’altres punts, per aprovar les ordenances fiscals per al 2019. Tots els grups municipals van donar llum verda a unes ordenances que han tingut un total de set modificacions. Aquest canvis, passem a detallar-los a continuació:

1.- S’afegeix una bonificació que pot arribar al 50% a l’ordenança fiscal 1 d’Impost de Béns immobles per aquells habitatges que instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provenint del sol.

2.- S’amplia de 3 a 5 anys el termini de temps que es bonifica el 50% de l’impost de vehicles de tracció mecànica (ordenança fiscal 2) en l’adquisició de vehicles amb un menor impacte ambiental. A més a més, s’aplicarà tant a compres de vehicles nous com a compres de vehicles de segona mà.

3.- A l’ordenança fiscal 3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, s’afegeix una bonificació del 75% quan la llicència d’obres es sol·liciti per la retirada de teulades de fibrociment o altres elements considerats perjudicials per al medi ambient o per a la salut de les persones.

4.- Es fan modificacions legals a l’ordenança fiscal 4 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per adaptar el text a la sentència que declarava no subjectes a l’impost qual el subjecte passiu acrediti la inexistència d’increment de valor. També es dota de més capacitat l’òrgan inspector per poder comprovar les autoliquidacions.

5.- Es modifica l’ordenança fiscal 8 de Taxa per la prestació del serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. S’hi afegeix un tram per quan la nova activitat superi els 1.000 m2 (anteriorment només hi havia els trams menor de 500 m2 i majors de 500 m2).

6.- Es modifica l’ordenança fiscal 10 de Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals per afegir un aclariment en la gestió dels residus comercials es desenvolupin en un habitatge. Fins ara també s’aplicava el mateix criteri via decret aclaridor. Canvi no significatiu.

7.- Modificació de l’ordenança fiscal 16 de Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública en el qual es divideix tarifàriament tot el que és referent a la festa major i tot el que no ho és, reduint les tarifes quan no ho és i incrementant les tarifes només de les terrasses quan es tracti de Festa Major.

A propòsit de les ordenances fiscals, el regidor socialista Abraham Requena va voler destacar la importància d’aquesta aprovació, “ja que és, juntament amb el de pressupostos, el ple més important de l’any”. La regidora d’ICV-EUiA, Elvira Mas, va subratllar que els rics haurien d’assumir pagar un percentatge més elevat en aquestes ordenances.

L’altre punt d’interès de l’ordre del dia va ser l’aprovació de l’addenda al conveni amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental pel canvi de gestió del sistema de recollida d’escombraries, que a partir del 15 de novembre passarà a ser el porta a porta. El punt va ser aprovat per unanimitat per tots els regidors de l’arc municipal. El regidor de Medi Ambient, Jordi Orriols, va desgranar alguns dels punts del conveni, on es manté un model de cinc fraccions de recollida (orgànica, paper i cartró, resta, vidre i envasos) i on ja està confirmada la disponibilitat de dos vehicles bicompartimentats per a fer la recollida. A nivell econòmic va explicar que el servei tindria un cost total de 525.135,189 euros, tot i que amb les regularitzacions i el retorn de bonificació de la planta de compostatge, aquest import podia baixar considerablement. El regidor d’I-ERC, Enric Vilageliu va destacar la importància de culminar un procés que porta treballant-se des de fa temps. “És motiu d’alegria arribar a aquest punt ja que les escombraries són responsabilitat de tots els ciutadans de Santa Eulàlia. Quan es va dur a terme aquest model entre el 2008 i el 2012 havíem arribat a tenir uns índex de reciclatge del 82%, essent un referent a la comarca”, va concloure Vilageliu. El regidor del PDeCAT, Francesc Montes, va destacar que el seu grup estava content per haver arribat a un acord entre tots els grups polítics, tenint en compte que aquest havia sigut un dels temes més polèmics en passades legislatures. Montes va mostrar-se satisfet, a més a més, del compromís de l’actual govern per anar cap a un model de pagament per generació. El regidor del PSC, Abraham Requena, va voler agrair la tasca de la Comissió de Medi Ambient en tot el procés d’implantació del porta a porta, tot i que va lamentar no disposar del conveni amb més antelació i que la població no hagi estat suficientment informada. Per últim, la regidora d’ICV-EUiA, Elvira Mas, va mostrar-se satisfeta amb la implantació del porta a porta, però va queixar-se de que el procés s’hagi dilatat tant. “L’anterior cop, el porta a porta va servir per reciclar, però a més a més va ser un exercici d’educació per a la ciutadania”, va subratllar Mas.

Pel que fa als dos altres punts de l’ordre del dia, referent a les operacions de delimitació entre Santa Eulàlia i Lliçà d’Amunt, i Santa Eulàlia i Caldes de Montbui, tots els grups municipals van votar-hi favorablement.

Votacions per aprovar les ordenances fiscals 2019

Arxius adjunts