Portada > Actualitat > Notícies > L’Ajuntament aprova el projecte d’execució i reparació parcial de l’equipament municipal de La Font del Rieral

L’Ajuntament aprova el projecte d’execució i reparació parcial de l’equipament municipal de La Font del Rieral

08/11/2018

La primera fase d’obres tindrà un cost aproximat de 315.000 euros

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, reunida dimecres de la setmana passada, va acordar l’aprovació inicial i l’exposició al públic del projecte de reparació parcial de la fase 1 de l’equipament municipal de La Font del Rieral, que en el passat havia prestat servei com a escola bressol. El projecte redactat i la direcció de les obres es porta a terme per l’estudi Volta Arquitectura. El contracte del servei de la redacció del projecte i la direcció de les obres ha tingut un cost de 30.830 euros, IVA inclòs.

En el projecte es defineixen i es quantifiquen les obres necessàries per reparar parcialment l’equipament municipal, ubicat al carrer Josep Tarradellas, 25-27, al barri del Rieral. Prèviament a la realització del projecte, l’estudi Volta Arquitectura va fer una diagnosi i anàlisi de les patologies per tal de millorar el confort i l’habitabilitat de l’equipament, tenint en compte criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica, fent ús de sistemes constructius fiables i contrastats.

El projecte aprovat inclou les obres de reparació de la fase 1, la de l’envolvent de l’edifici, on es focalitza en la coberta i l’evacuació d’aigües pluvials, i en la façana i el seu entorn immediat. En una segona fase d’obres, l’estudi preveu tractar l’adequació del futur ús de les instal·lacions. Pel que fa la fase 1 del citat projecte, s’inclou la reparació de la coberta (on s’enderrocarà la coberta enjardinada i el trencadís ceràmic per tal de reforçar les cúpules amb formigó i un nou sistema d’impermeabilització) i l’actuació de les façanes i l’entorn immediat (on es substituirà i/o es repararà la fusta malmesa, es repicarà  el límit inferior de les façanes i es col·locarà sòcol amb enrajolat, i es repararà el mur de tàpia i el paviment exterior del pati central).

El temps de durada dels treballs de reparació d’aquesta primera fase serà de 7 mesos, que començaran un cop hagi culminat el procés de licitació de les obres. El cost total serà de 315.498,75 euros, IVA inclòs, tot i que cal recordar que d’aquesta quantitat total, 240.000 euros sorgiran de l’acord arribat, a principis de 2017, amb els advocats de l’arquitecte i l’arquitecte tècnic que van redactar i dirigir el projecte de l’escola bressol.

Adjunt a aquesta pantalla podeu trobar tota la documentació relacionada amb el projecte d’execució i reparació parcial de l’equipament municipal de La Font del Rieral.

La Font del Rieral

Arxius adjunts