Portada > Actualitat > Notícies > La licitació per dur a terme les obres de reparació de l’antiga escola bressol ‘La Font del Rieral’ tindrà lloc després de les eleccions municipals

La licitació per dur a terme les obres de reparació de l’antiga escola bressol ‘La Font del Rieral’ tindrà lloc després de les eleccions municipals

01/04/2019

Aquesta va quedar deserta el passat mes de gener

El ple ordinari celebrat dijous passat a la sala Pau Casals de la Biblioteca va servir per conèixer, entre d’altres temes, nova informació sobre la licitació de les obres de reparació de l’antiga escola bressol ‘La Font del Rieral’. En el punt de precs i preguntes, i a demanda del grup d’I-ERC, l’alcalde de Santa Eulàlia, Francesc Bonet, va explicar que la intenció era obrir un nou procés de licitació després que a finals de gener es conegués que aquesta havia quedat deserta. “Tenim els plecs sobre la taula, preparats perquè el nou govern ho pugui tirar endavant si així ho creu oportú”, va afegir Bonet. El regidor d’I-ERC, Àngel Exojo, va subratllar la dilatació en el temps d’aquest assumpte, ja que “en la primera pregunta del ple d’aquest mandat ja havia sortit el tema de l’escola bressol, i arribem a l’últim ple i encara estem igual. Sembla que hi ha hagut una mica de manca d’agilitat en aquest tema”. Bonet va respondre que el govern s’havia limitat a seguir els tempos marcats. “Fa 4 anys, l’equipament municipal La Font del Rieral estava pendent de judici i era impossible avançar en el tema. Fa 2 anys vam rebre la compensació econòmica per part de l'asseguradora per un import de 280.000 euros. Seguidament es va fer un concurs de reparació del projecte, es va aprovar la partida pressupostària que calia dotar-hi i ho vam licitar el novembre passat, amb la mala sort que a finals de gener va quedar deserta". Bonet, com ja va fer en el ple anterior, va tornar a esgrimir algunes de les raons per les quals la licitació va quedar deserta, citant el fet del què suposa agafar una obra d’aquestes característiques o que totes les empreses anessin carregades de feina davant la proximitat d’unes eleccions municipals.

Encara en el punt de precs i preguntes, i a petició del PSC sobre la perillositat d’una bassa ubicada al barri de Mas Vendrell, Bonet va informar que l’ACA no els hi havia permès fer un tancat al tractar-se d’una zona d’inundabilitat, però sí a posar-hi la senyalització pertinent.

En un altre dels punts de l’ordre del dia es va donar compte de la liquidació del pressupost 2018 de l’Ajuntament de Santa Eulàlia, on l’alcalde va informar que aquest havia estat positiu en 532.875,47 euros, una xifra similar a l’any anterior. “Aquest resultat és degut a diferents drets reconeguts, on destaca la suma de l’import de les despeses finançades amb romanent de tresoreria per un import de 574.000 euros i la suma de despesa del Torrent de les 3 pedres d’uns 600.000 euros, que està reconeguda en una subvenció que es cobrarà al 2019”, va informar Bonet. L’alcalde també va explicar que el romanent de tresoreria era positiu per valor de 1.129.000 euros i que s’havia generat un superàvit pressupostari de 440.00 euros, complint-se així la regla de la despesa, on actualment hi havia un deute de 2,5 milions d’euros, essent al començament de la legislatura de gairebé 6,5 milions.

Sobre aquest punt, el regidor d’I-ERC, Pere Cabot, va afirmar que malgrat que la gestió econòmica de l’Ajuntament no era dolenta, Santa Eulàlia generava suficients recursos com per invertir en més serveis. “Durant aquesta legislatura s’ha prioritzat massa la reducció del deute, però a l'hora de donar serveis al poble ens hem quedat estancats”. Bonet li va respondre que la reducció del deute no era una “prioritat de govern”, sinó una “obligació”. “És veritat que ens hagués agradat oferir més serveis, però amb l'actual llei de pressupostos no se'ns permet aquest marge de maniobra.

El regidor socialista, Abraham Requena, també va exalçar la tasca de l’Ajuntament en la reducció del deute i va aprofitar per fer un requeriment de modificació de crèdit. “Com que la situació financera de l’Ajuntament és molt millor, creiem que es pot donar resposta a un problema pendent del municipi com és el de construir el pas de vianants a la sortida de Santa Eulàlia, a Mas Vendrell, que la Generalitat ja ha autoritzat. Actualment, aquesta partida és de 0 euros i veient el bon estat de les arques municipals podríem dotar-lo de recursos per tirar-ho endavant, ja que és tracta de l’únic punt de Santa Eulàlia que no té un accés de viabilitat decent”. Bonet va respondre que una modificació de crèdit comportava moure altres partides i que la proximitat de les eleccions municipals ja serviria per a qui ho cregués oportú, ho poses en el seu programa.

Un altre dels punts d’interès del ple va ser l’aprovació de l’addenda 2019 al conveni de gestió de residus municipals del Consorci. Bonet va exalçar que aquest servei havia fet una actualització a l’alça amb una modificació d’un 0,6%, on destacava, entre d’altres, l’augment de l’ajustament de personal en un 2,5%. El regidor d’I-ERC, Ramon Vilageliu, va felicitar-se del funcionament del porta a porta, i va destacar que Santa Eulàlia també “era el Consorci”. El punt va quedar aprovat per unanimitat.

Referent al punt d’informació diversa, l’alcalde de Santa Eulàlia va donar compte de l’inici de les obres d’instal·lació d’enllumenat públic al Camí de la Rovira, la posada en marxa de la licitació de Pinedes de Castellet i l’obertura de la plaça de tècnic de Joventut de l’Ajuntament, on es poden presentar sol·licituds fins a l’11 d’abril.

Per últim, en el punt de mocions, se’n va presentar únicament una, que podeu trobar detallada al document adjunt a aquesta pantalla:

- Moció d’ICV-EUiA per lluitar contra la criminalització dels i les joves i adolescents migrants sols i dotar econòmicament l’estratègia catalana d’acollida i integració. Aprovada per unanimitat.

Ple ordinari del passat dijous a la Biblioteca

Arxius adjunts