Portada > Ajuntament > Documents oficials > Resum d'ingressos i despeses i plantilla del personal de l'Ajuntament

Resum d'ingressos i despeses i plantilla del personal de l'Ajuntament

Aprovat inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament per al 2014, i comprensiu aquest del Pressupost General d'aquest Ajuntament i de l'organisme autònom SET Comunicació, així com la Plantilla Orgànica Municipal que comprèn la relació de personal funcionari i de personal laboral i eventual.

Arxivat a: Pressupostos i plantilles

Arxius adjunts