Ple municipal

El Ple de l’Ajuntament celebrarà sessions ordinàries el darrer dijous de cada mes (llevat del mes d’agost) a les 19:30hores, cada dos mesos, en els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. L'Alcalde pot variar puntualment el dia de celebració, respectant-ne la periodicitat, quan hi concorrin causes justificades, prèvia consulta, si s’escau, al portaveus dels grups municipals.

Els membres que formen l'actual arc municipal són:

- Francesc Bonet Nieto

- Anna Montes Cabot

- Jordi Orriols Vilaró

- Anna Viura Rodilla

- Manel Imedio Bernardo

- Marta Domínguez Gasco

- Jordi Carreras Arisa

- Mònica Pons Vilaseca

- Pol Guerra Imedio

- Ramon Vilageliu Relats

- Cristina Gallego Cabanas

- Susana Barroso Valverde

Abraham Requena Ruiz