Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Ajut escolar per material i sortides curs 2018-2019

Ajut escolar per material i sortides curs 2018-2019

Descripció

L’ajut de material és un ajut econòmic que el poden sol·licitar el pare, mare, o representant legal de l’alumne.

L’ajut consisteix en un sol pagament, de l’import que s’especifica a continuació:

- Alumnes que cursen en educació Infantil (P3-P4-P5): 60 €.

- Alumnes que cursen en educació Primària (1r a 6è): 60 €.

- Alumnes que cursen en educació Secundària (1r ESO a 4t ESO, Cicle Formatiu i/o Batxillerat): 100 €.

L’ajut de sortides és un ajut econòmic que el poden sol·licitar el pare, mare, o representant legal de l’alumne.

L’ajut consisteix en el 50% del cost de les sortides escolars.

Termini sol·licitud

Del 21 de maig al 8 de juny de 2018.

Qui el pot demanar

- Estar empadronat i viure a Santa Eulàlia de Ronçana. 

- Ser alumne/a de centres públics d’educació infantil, primària o secundària del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.

- Trobar-se en una situació familiar de necessitat social i/o econòmica.

- Tenir una renda mensual neta per membre de la unitat familiar igual o inferior a 569,12€ mensuals.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A les oficines de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en horari d’atenció al ciutadà.

Documentació necessària

Documentació complementària