Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Ajuts de material, sortides escolars i activitats esportives curs 2020-2021

Ajuts de material, sortides escolars i activitats esportives curs 2020-2021

Descripció

Adjudicació d’ajuts econòmics individuals per a material, sortides escolars i activitats esportives per al curs 2020-2021.

Termini sol·licitud

Del 15 al 30 de juny de 2020

Qui el pot demanar

Ajuts de material escolar

Poden ser beneficiaris dels ajuts de material, els alumnes empadronats al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, matriculats en un centre educatiu públic del Vallès Oriental, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i/o CFGM durant el curs corresponent a la convocatòria i es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. L’ajut consisteix en un sol pagament, sent l’import total del cost del material del curs 2020-2021 del cicle educatiu del centre escolar on està matriculat l’alumne/a, que es detalla a continuació:

Escola La Sagrera

- Els alumnes matriculats en Educació Infantil P3-P4-P5, l’import és de 100 euros.

- Els alumnes matriculats en Educació Primària de 1r a 4rt, l’import és de 90 euros.

- Els alumnes matriculats en Educació Primària de 5è i 6è, l’import és de 104 euros.

Escola Ronçana

- Els alumnes matriculats en Educació Infantil P3-P4-P5 l’import és de 75 euros.

- Els alumnes matriculats en educació Primària de 1r a 6è, l’import és de 85 euros.

Institut Vall del Tenes

Els alumnes matriculats en educació Secundària (ESO, Batxillerat i CFGM) l’import és de 100 euros.

Ajuts de sortides escolars

Poden ser beneficiaris dels ajuts de material, els alumnes empadronats al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, matriculats en un centre educatiu públic del Vallès Oriental, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i/o CFGM durant el curs corresponent a la convocatòria i es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. L’import de l’ajut és del 50% del cost de les sortides escolars.

Ajuts d'activitats esportives

Poden ser beneficiaris dels ajuts d’activitats esportives els infants i joves nascuts entre 2002 i 2014, empadronats al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. L’import màxim individualitzat de l’ajut serà de 200 euros per persona beneficiària. Les persones beneficiaries dels ajuts no poden rebre per aquest concepte una quantia superior al cost de l’activitat.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

MESURES EXCEPCIONALS A CAUSA DEL COVID-19

- Omplir la sol·licitud de l’ajut de material, sortides i activitats esportives que trobareu a: www.ser.cat/tra

- Omplir la instancia genèrica i adjuntar :

a) Sol·licitud d’ajut de material, sortides i activitats esportives

b) Documentació requerida:

1. Document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne

2. DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar

3. Si és el cas, el conveni o la sentència de divorci o separació.

4. La declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2019 de tots els membres de la unitat familiar.

5. Rebut de la hipoteca o lloguer de l’any 2019.

6. Títol de família nombrosa/monoparental vigent expedit per l'organisme competent on consti, entre d'altres, la categoria
especial o general.

7. Resolució de reconeixement de grau de discapacitat, emesa per l'organisme competent, corresponent a qualsevol membre de la unitat familiar.

8. Documentació que acrediti una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19.

9. Si sol·liciteu ajuts per activitats esportives caldrà aportar la matrícula de l’entitat esportiva abans del 30 de setembre de 2020.

Iniciar el tràmit

Presencialment

De forma excepcional i mentre duri l’estat d’alarma vigent caldrà demanar cita prèvia a l’OAC de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, al telèfon 93 844 80 50.

Documentació necessària

Documentació complementària