Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Ajuts i beques

Ajuts i beques

Categoria:
 1. Ajut activitats esportives curs 2019-2020
  L’ajut individual d’activitats esportives és un ajut econòmic que el poden sol·licitar el pare, mare, o representant legal del menor. Els ajuts atorgats seran de forma genèrica de 100 euros a …
 2. Ajut escolar per material i sortides curs 2019-2020
  L’ajut de material és un ajut econòmic que el poden sol·licitar el pare, mare, o representant legal de l’alumne. L’ajut consisteix en un sol pagament, sent l’import total del cost del material del …
 3. Ajut per menjador escolar curs 2019-2020
  És un ajut econòmic del 50% del cost del servei de menjador, tot i que pot arribar a ser del 100% d’acord amb els criteris de valoració.
 4. Sol·licitud informe Serveis Socials Bàsics
  El següent tràmit permet impedir la suspensió dels subministraments d’aigua, d’electricitat o gas a les persones en situació de risc d’exclusió residencial per part de l'empresa subministradora, …
 5. Subvencions per a entitats 2019
  El període de sol·licituds de subvencions de càracter general per a entitats ja està obert. Anualment, un cop aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple o la Junta de Govern Local …