Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Documentació per obertura d’establiments

Documentació per obertura d’establiments

Descripció

Per tal de sol·licitar l'autorització administrativa en l’exercici de les activitats econòmiques, us adjuntem la informació dels diferents tràmits junt amb la documentació que s’haurà de complimentar:

- Declaració Responsable (Annex I. Llei 16/2015).

- Comunicació Prèvia (Annex II. Llei 16/2015).

- Annex III (segons Llei 20/2009) i Activitats recreatives (Llei 11/2009).

- Altres annexos: sol·liciteu consulta als serveis tècnics municipals.

Període tramitació

Depèn de l'activitat que es dugui a terme.

Termini sol·licitud

Durant tot l'any.

Qui el pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica. Cal tenir en compte que des de l'1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Preu de la tramitació

Depèn de l'activitat que es dugui a terme.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Omplint un dels següents formularis:

Iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia, i dimarts i dijous de 4 a 7 de la tarda.

Documentació necessària

Documentació complementària