Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Inscripció Fira

Inscripció Fira

Descripció

Al llarg de l’any, en el nostre municipi se celebren diferents fires relacionades amb el sector primari, l’artesania i el comerç. Les fires previstes per al 2020 són:

- Mercat Tot Segona Mà: 12 de gener / 10 de maig / 13 de setembre.

- 11a Fira Lliga’t a la Terra: anul·lada.

- 11a Fira del Tomàquet: setembre 2020.

- Fira de Nadal: 13 de desembre.

- Festa del Pagès: a concretar.

Tot firaire que estigui interessat en participar-hi podrà presentar, en les dates previstes, una sol·licitud a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

Requisits que s'han de complir

Aquells que s’estableixin per a cada una de les fires que s’organitzin al municipi.

Termini sol·licitud

En el període que l’ajuntament estableixi per a cada una de les diferents fires.

Temps de resolució

Quinze dies hàbils un cop presentada la sol·licitud per cadascuna de les fires.

Qui el pot demanar

Artesans/es, comerciants/es i productors/es interessats/des en participar a la fira.

Preu de la tramitació

Per a poder participar a la fira s’haurà de fer el pagament de la taxa corresponent per a l’ocupació de la via pública, tal i com estableix la ordenança fiscal nº 16 vigent.

Les taules, cadires, taulells, tendals i similars, destinats a les fires organitzades per la corporació d’un o dos dies tindran una taxa fixa de 20 €. Si la fira és de 3 dies o més la taxa serà de 30 €.

En cas de fires puntuals organitzades amb finalitats socials (fires de productes de segona mà), el cost serà de 3 € diaris.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Omplir la instància genèrica que hi ha a continuació:

Iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia, i dimarts i dijous de 4 a 7 de la tarda.

Documentació necessària

Documentació complementària