Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Participació en processos selectius

Participació en processos selectius

Descripció

Aquest tràmit permet participar en un procés selectiu de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana sempre que es compleixin els requisits establerts en les bases del procés. N’hi de dos tipus: concurs oposició per l’accés a places de funcionari de carrera o laboral fix, i, procés de selecció per a nomenament interí o contractes temporals.

En el supòsit de que estiguis interessat/ada en participar en un procés selectiu obert, et recomanem que en primer lloc et llegeixis amb atenció les bases generals i específiques que regulen la convocatòria i que en cas de dubte, et posis en contacte amb el Servei de Recursos Humans i et resoldrem les qüestions que set puguin plantejar.

Les bases generals estableixen els requisits comuns per tots els processos selectius i les bases específiques son aquelles que han estat aprovades especialment per regir una convocatòria i que contenen els requisits necessaris per poder participar en un procés selectiu concret complementant els que estableixen les bases generals.

És important informar-se del termini de presentació de les sol·licituds per participar en el procés selectiu. Aquesta informació la podràs obtindre a la pàgina web, o posant-te n contacte amb l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Un cop finalitzat el termini per la presentació de sol·licituds no serà possible participar.

Requisits que s'han de complir

Per a poder participar en les proves selectives per cobrir places vacants, els interessats han de comprovar que compleixen els requisits i condicions establertes en les bases de la convocatòria i tenir en compte els terminis establerts.

Qui el pot demanar

Per a poder participar en les proves selectives per cobrir places vacants, els interessats han de comprovar que compleixen els requisits i condicions establertes en les bases de la convocatòria i tenir en compte els terminis establerts.

Preu de la tramitació

Gratuït.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia, i dimarts i dijous de 4 a 7 de la tarda.

Documentació necessària

  • - Fotocòpia del DNI/NIE/ o passaport en vigor
  • - Currículum professional i acadèmic
  • - Fotocòpia del títol acadèmic requerit a la convocatòria
  • - Fotocòpia compulsada acreditativa dels mèrits que s’al·leguin (les compulses es realitzen al mateix ajuntament)
  • - Justificant d’haver liquidat la taxa depenent dels drets d’examen en procesos de selecció (concursos i oposicions) de personal convocats per aquesta corporació. 1. Categories A1: 12’97 € // 2. Categories A2, B i C1: 9’73 € // 3. Categories C2 i agrupacions professionals: 6’48 €.
  • - Certificat del nivell de català exigit per la convocatòria, emès pel Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya, consorci per a la Normalització lingüística, Junta Permanent de Català, o altre equivalent o superior
  • - Altres documents que el sol·licitant pot considerar d’interès

Documentació complementària