Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Projecte de voluntariat per a joves

Projecte de voluntariat per a joves

Descripció

Des de la regidoria d’ensenyament de l’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es creu necessari promoure un projecte de voluntariat a partir de la col·laboració desinteressada i altruista de joves.

Per una banda, aquest projecte contribuiria a donar conèixer alguns serveis del nostre municipi i, per altra banda complementaria la tasca formativa dels nois i noies que participessin en el projecte de voluntariat.

Què és el voluntariat?

Amb el terme voluntariat es defineix el conjunt de persones que efectuen una prestació voluntària de serveis cívics o socials, sense compensació econòmica, dins del marc d’una organització estable i democràtica sense afany de lucre, que comporti un compromís d’actuació a favor de la societat i la persona. 

Què és el Projecte de Voluntariat?

És un Projecte sorgit des de la Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana destinat a promoure la cultura de la participació a través de la figura del voluntariat i pretén abastar 4 grans objectius:

- Promoure la consciència sobre la importància del voluntariat com a expressió de la participació ciutadana amb la seva aportació al desenvolupament social harmoniós i la cohesió social.

- Donar l’oportunitat de participar al municipi, amb la finalitat de potenciar i fomentar la solidaritat ciutadana.

- Facilitar i conèixer diferents realitats del nostre municipi.

- Aportar una vessant pedagògica a les tasques realitzades.

Què ofereix?

L’Ajuntament ofereix els següents serveis per dur a terme aquest projecte:

- Biblioteca Casa de Cultura Joan Ruiz i Calonja:

La Biblioteca-Casa de Cultura vol convertir-se en un centre de difusió i promoció de la cultura al nostre poble, s’hi poden consultar més de 19.000 documents, disposa de servei de préstec, ordinadors connectats a Internet, zona WIFI, àrea infantil, més de 90 subscripcions a premsa i revistes, així com un fons de DVDs i CDs.

L’objectiu principal de la biblioteca pública és proporcionar recursos i serveis en diferents mitjans per atendre les necessitats de les persones i els grups pel que fa a l’educació, la informació i el desenvolupament personal, incloent-hi l’esbarjo i el lleure. 

- Escola bressol municipal L’Alzina:

L’any 2004 va néixer a Santa Eulàlia de Ronçana un nou espai educatiu municipal pels infants de 4 mesos a 3 anys, L’Alzina. L’escola bressol s’entén com un espai per a acollir infants de 0 a 3 anys i acompanyar-los en el seu creixement com a persones.
L’escola bressol municipal l’Alzina es compromet a acollir els usuaris d’Apindep que sol·licitin voluntariat en aquest centre.

- Apindep:

La cooperativa Apindep tot i no ser un servei municipal és una associació arrelada en el nostre poble des de fa 20 anys que duu a terme una tasca molt reconeguda adreçada a les persones amb discapacitat. Fruit del seu treball han aconseguit un Centre Ocupacional en el qual es realitzen tot un seguit d’activitats adreçades al col·lectiu de les persones amb discapacitat a partir de l’etapa adulta. Des de l’ajuntament i per la voluntat d’aquest Centre en col·laborar i participar en diferents projectes de la comunitat educativa i del poble en general, es creu oportú la seva vinculació i col·laboració en aquest projecte.

Apindep neix per naturalitzar la diferencia de capacitats i promoure l’ integració en una societat plural. La seva finalitat principal és fomentar la integració social, escolar i en el món laboral dels nois i noies amb discapacitat, psíquiques, físiques i/o socials.

L’Apindep també podrà aportar voluntaris als serveis,i en aquest cas, es compromet a que aquests rebin el suport d’un educador, mentre duri el voluntariat.

- Institut La Vall de Tenes:

Per altra banda, l’Ajuntament creu molt important el paper que podria desenvolupar l’ institut La Vall de Tenes. S’ha de tenir present que la gran part dels futurs voluntaris poden venir d’aquest centre educatiu. Per aquest motiu s’ofereix a l’ institut la possibilitat de col·laborar en fomentar el projecte entre els seus alumnes i dur a terme la difusió del projecte.

Compromís

El compromís dels voluntaris que comparteixen el seu temps, coneixements i experiència, esdevé un potencial humà que serà un important suport a la nostra comunitat. Les funcions del voluntari complementaran la feina que fa el personal del servei en funció de les necessitats del moment. Els diferents professionals de cada servei s’encarregaran de formar i ajudar al voluntariat però cada servei adjudicarà una persona responsable ( tutor) de fer el seguiment, supervisió i valoració.

Procés d’inscripció

Per tal de participar en aquest projecte, caldrà emplenar el full d’inscripció a la dreta d'aquesta pantalla i presentar a l’ OAC de l’Ajuntament. El servei d’ensenyament contactarà amb les persones sol·licitants per tal de realitzar una entrevista i determinar el servei on realitzar de projecte de voluntariat, d’acord amb les preferències expressades. Un cop concretat el servei i comprovat que hi ha plaça, el sol·licitant, a través del servei d’ensenyament, es posarà en contacte amb el/la referent del servei on desenvolupar el projecte de voluntariat. En el cas que no hi hagi plaça en el servei desitjat, s’informarà al sol·licitant i passarà a formar part de la borsa de voluntaris, sempre i quan hi doni el seu vist i plau. Pel que fa als usuaris d’Apindep, les coordinadores dels dos centres tramitaran l’ inscripció de mutu acord. 

Despeses associades al projecte

Les despeses que comportarà el desenvolupament del projecte seran: 

- Les hores d’implicació de la psicòloga municipal i de la tècnica d’ensenyament.

- L’assegurança dels voluntaris.

Qui el pot demanar

Els i les joves entre 14 i 18 anys, i els usuaris de l’Apindep, amb la corresponent autorització dels pares o tutors legal. 

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia, i dimarts i dijous de 4 a 7 de la tarda.

Documentació necessària

Documentació complementària