Portada > Ajuntament > Planejament urbanístic

Planejament urbanístic

En aquest apartat trobareu la informació relativa a la normativa de planejament urbanístic del municipi.

El 17 de setembre del 2015 va quedar publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) número 6958 l’aprovació definitiva del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), essent aquest ja d’aplicació. En el següent enllaç podeu accedir al Registre de planejament urbanístic de Catalunya on trobareu tota la documentació relacionada amb el POUM de Santa Eulàlia de Ronçana.