Portada > Actualitat > Notícies > Llistat provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per a la cobertura d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a

Llistat provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per a la cobertura d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a

16/02/2021

Les persones excloses tenen un termini de cinc dies naturals per a formular reclamacions

L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha aprovat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses al procediment selectiu de màxima urgència per a la cobertura d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a per sistema de concurs i la constitució d'una borsa de treball.

Les persones aspirants excloses disposen d'un termini de cinc dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, per formular les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s’hagin produït respecte els requisits per participar a la convocatòria.

Adjunt a aquesta pantalla hi trobareu l'anunci complet.

Procés selectiu de màxima urgència per a la cobertura d’una plaça d’enginyer/a tècnic/a

Arxius adjunts