Portada > Actualitat > Notícies > L'Ajuntament requereix als propietaris de parcel·les sense edificar que les netegin abans de Sant Joan

L'Ajuntament requereix als propietaris de parcel·les sense edificar que les netegin abans de Sant Joan

10/06/2021

Es tracta d'una mesura de prevenció d'incendis forestals d'obligat compliment

L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha demanat als propietaris de parcel·les sense edificar que les netegin abans de la revetlla de Sant Joan, d'acord amb l'article 3.1 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Cal, per tant, que els terrenys d'aquestes parcel·les es mantinguin lliures de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, segons el Decret 123/2005, de 14 de juny, que concreta les condicions que han de reunir les parcel·les no edificades.

Foguera Sant Joan