Portada > Actualitat > Notícies > L'Ajuntament convoca el procés selectiu d'una plaça de peó de la brigada municipal

L'Ajuntament convoca el procés selectiu d'una plaça de peó de la brigada municipal

04/04/2022

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 24 d'abril de 2022

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en sessió ordinària de data 31 de març de 2022, ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria del procés select iu per la cobertura d’una plaça de peó de la brigada municipal en modalitat de cont racte de relleu, amb un 80% de jornada.

Algunes de les tasques encarregades seran les del manteniment de l’enllumenat públic, instal·lacions elèct riques, fonts d'aigua públiques, instal·lacions de reg, així com dels edificis i instal·lacions municipals.

Les persones interessades han de presentar el model normalitzat d'instància del procés selectiu, juntament amb una fotocòpia del DNI, fotocòpia de la titulació exigida, resguard del pagament de drets d'examen, el currículum vitae, amb els apartats demanats a les bases. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 24 d'abril de 2022.

En adjunt a aquesta notícia hi trobareu les bases del procés selectiu i el model d'instància a presentar.

Arxivat a: Recursos Humans
peo municipal

Arxius adjunts