Portada > Actualitat > Notícies > L'Ajuntament convoca el procés selectiu per a la cobertura de quatre places de peó de la brigada municipal en contracte temporal

L'Ajuntament convoca el procés selectiu per a la cobertura de quatre places de peó de la brigada municipal en contracte temporal

19/05/2022

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dimecres 8 de juny de 2022

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en sessió ordinària de data 12 de maig de 2022, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura de 4 places de peó de brigada del grup AP amb règim de contracte laboral temporal.

Algunes de les tasques encarregades seran de manteniment de les instal·lacions i equipaments municipals i de la via pública sota les indicacions de l'encarregat o empleat en qui delegui; la neteja de la via pública, l'aplicació d'herbicides i productes fitosanitaris, la conducció de vehicles per transportar material, entre d'altres.

Les persones interessades han de presentar el model normalitzat d'instància del procés selectiu, juntament amb una fotocòpia del DNI, fotocòpia de la titulació exigida, el currículum vitae, informe de vida laboral actualitzat amb els apartats demanats a les bases. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 8 de juny de 2022.

En adjunt a aquesta notícia hi trobareu les bases del procés selectiu i el model d'instància a presentar.

Arxivat a: General, Recursos Humans
4 peons 190522

Arxius adjunts