Àpats a domicili

El servei consisteix en el lliurament al domicili d’un àpat al dia, assegurant una dieta sana i equilibrada a aquelles persones que no poden realitzar les activitats necessàries per disposar d’una dieta adequada  o per no tenir suport en aquestes tasques.

 

Com accedir / Criteris d’accés

- Constar en el padró municipal

- Reconeixement de grau de dependència i/o per valoració tècnica de l’equip de serveis socials de situació de vulnerabilitat

- Sol·licitar entrevista a Serveis socials

 

Tramitació:

- Instància específica de sol·licitud del servei 

 

Cost del servei: Sense cost per a la persona usuària
Durada del servei: Tot l’any

 

Iniciar el tràmit


 

Qui el pot demanar?

Persones amb dependència reconeguda, en situació de risc social, segons valoració emesa pels professionals dels serveis socials municipals

Arxius adjunts