Àpats a domicili

El servei consisteix en el lliurament al domicili d’un àpat al dia, assegurant una dieta sana i equilibrada a aquelles persones que no poden realitzar les activitats necessàries per disposar d’una dieta adequada  o per no tenir suport en aquestes tasques.

 

Iniciar el tràmit