Portada > Ajuntament > Organigrama de l'ens > Equip de govern

Equip de govern

L'equip de govern està format, a dia d'avui, pels 5 regidors de Poble Unit (Francesc Bonet Nieto, Jordi Orriols Vilaró, Francesc Dantí Espinasa, Anna Montes Cabot i Anna Viura Rodilla). Tots ells es distribueixen les regidories de la següent manera:

- Francesc Bonet Nieto: Alcaldia - Governació - Urbanisme - Obres i Serveis - Economia i Hisenda.

- Jordi Orriols Vilaró: Participació - Atenció Ciutadana - Promoció Econòmica - Consum - Medi Ambient - Comunicació - Recursos Humans.

- Francesc Dantí Espinasa: Educació - Cultura - Sanitat.

- Anna Montes Cabot: Benestar Social - Joventut - Festes - Esports.

Anna Viura Rodilla: Mobilitat.