Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Ajut escolar per material i sortides curs 2019-2020

Ajut escolar per material i sortides curs 2019-2020

Descripció

L’ajut de material és un ajut econòmic que el poden sol·licitar el pare, mare, o representant legal de l’alumne. L’ajut consisteix en un sol pagament, sent l’import total del cost del material del curs 2019-2020 del cicle educatiu del centre escolar on està matriculat l’alumne/a, que es detalla a continuació:

Escola la Sagrera:

- Els alumnes matriculats en Educació Infantil P3-P4-P5, l’import és de 100 €.

- Els alumnes matriculats en Educació Primària de 1r a 4t, l’import és de 90 €.

- Els alumnes matriculats en Educació Primària de 5è i 6è, l’import és de 104 €.

Escola Ronçana:

- Els alumnes matriculats en Educació Infantil P3-P4-P5 l’import és de 75 €.

- Els alumnes matriculats en educació Primària de 1r a 6è, l’import és de 85 €.

Institut Vall del Tenes:

- Els alumnes matriculats en educació Secundària (ESO, Batxillerat i CFGM) l’import és de 100 €.

L’ajut de sortides és un ajut econòmic que el poden sol·licitar el pare, mare, o representant legal de l’alumne. L’ajut consisteix en el 50% del cost de les sortides escolars.

Termini sol·licitud

Del 20 de maig al 5 de juny de 2019.

Qui el pot demanar

- Estar empadronat i viure a Santa Eulàlia de Ronçana. 

- Ser alumne/a de centres públics d’educació infantil, primària o secundària del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana.

- Trobar-se en una situació familiar de necessitat social i/o econòmica.

- Tenir una renda mensual neta per membre de la unitat familiar igual o inferior a 569,12€ mensuals.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A les oficines de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en horari d’atenció al ciutadà.

Documentació necessària

Documentació complementària