Portada > Ajuntament > Tràmits i gestions > Ajut activitats esportives curs 2019-2020

Ajut activitats esportives curs 2019-2020

Descripció

L’ajut individual d’activitats esportives és un ajut econòmic que el poden sol·licitar el pare, mare, o representant legal del menor.

Els ajuts atorgats seran de forma genèrica de 100 euros a excepció d'aquelles en que el cost total a pagar per la família sigui inferior als 100 euros, en aquest cas l’ajut tindrà com a límit l’import del cost de l’activitat.

Termini sol·licitud

Del 20 de maig al 5 de juny de 2019.

Qui el pot demanar

Els beneficiaris de l’ajut, seran els infants i joves nascuts entre 2001 i 2012, empadronats al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana. A més, s'hauran de complir els següents requisits:

- Estar empadronat i viure a Santa Eulàlia de Ronçana.

- Aquests ajuts van destinats a aquells infants i joves del municipi que actualment ja estiguin practicant alguna activitat esportiva en una entitat esportiva de Santa Eulàlia de Ronçana.

- Trobar-se en una situació familiar de necessitat social i/o econòmica.

- Tenir una renda mensual neta per membre de la unitat familiar igual o inferior a 569,12 € mensuals.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l’oficina de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Eulàlia, en horari d'atenció al ciutadà.

Documentació necessària

Documentació complementària