Portada > Ajuntament > Plans i programes > General > Gestió de residus

Gestió de residus

Model de recollida: El sistema de recollida de residus actual al nostre municipi és la recollida selectiva amb contenidors a la via pública. En la imatge adjunta a la dreta d'aquesta pantalla pots veure quines deixalles han d'anar a cada contenidor. 

Prevenció de residus: des de l’àrea de medi ambient i promoció econòmica treballem per minimitzar la generació de residus amb diverses iniciatives, que presentem a continuació.

- Escoles: a les escoles proveïm de carmanyoles els alumnes de P3 cada any, per tal que no generin residus amb els embolcalls dels seus esmorzars.

- Compostatge casolà: cada any fem entrega de 30 compostadors a famílies que volen compostar la matèria orgànica. Els formem i els fem un seguiment.

- Comerços i establiments de restauració: hem realitzat diverses campanyes amb els establiments comercials i de restauració; la darrera ha estat l’entrega de bosses de roba per anar a comprar i de carmanyoles als restauradors per tal que les ofereixin als seus clients per evitar el malbaratament alimentari.

- Actes i festes: utilitzem vaixelles reutilitzables o compostables als actes que organitzem i promovem la seva utilització entre les entitats del municipi.

- Mercat de segona mà: organitzem un mercat de segona mà per a la venda o intercanvi de productes.

Bonificacions: hi ha establertes bonificacions a l’ordenança fiscal de residus que es publica anualment. Les més rellevants són pel compostatge casolà i per l’ús de la deixalleria.”

On va cada residu?
On va cada residu?