Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Certificats Urbanístics

Certificats Urbanístics

Descripció

Aquest tràmit us permet sol·licitar l’emissió dels següents certificats urbanístics:

Compatibilitat urbanística: certificat acreditatiu de la compatibilitat urbanística d’una activitat amb el planejament vigent, i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics que exigeixi l'activitat.

Període tramitació

Tot l’any

Termini sol·licitud

No n’hi ha

Qui el pot demanar

La persona interessada o representant, legal o voluntària, degudament acreditada.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Iniciar el tràmit

Presencialment

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial

 

Documentació necessària

  • Les dades i documents a aportar varien en funció del tipus de certificat que se sol·licita i són els següents:
    Certificat de compatibilitat urbanística: Plànol de situació i emplaçament de la finca. Memòria descriptiva de l'activitat projectada que descrigui la seva naturalesa i característiques principals. Indicar les necessitats d'ús i aprofitament del sòl i subsol. Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals. Certificat de qualificació urbanística: Dades d’identificació de la finca sobre la qual se sol·licita el certificat. Plànol de situació i emplaçament de la finca. Certificat d’antiguitat i legalitat: Dades d’identificació de la finca sobre la qual se sol·licita el certificat.