Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Empadronament - sol·licitud

Empadronament - sol·licitud

Descripció

L’empadronament és l’acte de registrar-se a l’Ajuntament de residència habitual i que determina que aquella persona és considerada veïna d’aquella població. Així doncs el padró municipal és un registre administratiu on consten obligatòriament les dades referides als noms i cognoms, domicili habitual, sexe, nacionalitat, lloc i data de naixement, DNI, NIE o document anàleg i nivell d’estudis de la persona inscrita. L’empadronament es fa a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament.

Qui el pot demanar

Poden empadronar-se totes les persones que resideixen a Catalunya amb independència de la seva situació administrativa, i per tant és vàlid, per empadronar-se, el passaport. Les persones estrangeres que disposen de targeta d’identitat d’estranger han d’utilitzar aquest document per empadronar-se.

Procediment per iniciar el tràmit

Presencialment

On es pot fer

A l'Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, en l'horari d'obertura establert.

Documentació necessària

Documentació complementària