Portada > Actualitat > Notícies > Cinc preguntes i cinc respostes sobre el sistema de recollida d’escombraries porta a porta a Santa Eulàlia

Cinc preguntes i cinc respostes sobre el sistema de recollida d’escombraries porta a porta a Santa Eulàlia

23/01/2018

La Regidoria de Medi Ambient desgrana el futur funcionament d’aquest model

El passat 12 de desembre es van donar a conèixer els resultats del procés participatiu sobre quin era el millor model de recollida d’escombraries per Santa Eulàlia. Un 78% dels veïns van apostar pel sistema porta a porta, un 21% pels contenidors i 1% va votar en blanc.

Amb aquests resultats sobre la taula, el Consell de Medi Ambient va donar llum verda, recentment, a la seva implantació. Tanmateix, un cop informats tots els partits de l’arc municipal, l’Ajuntament ha començat a treballar per complir amb allò que els veïns de Santa Eulàlia van creure més convenient. Des de la Regidoria de Medi Ambient es vol donar resposta a algunes de les qüestions que la implantació del model porta a porta pot generar.

1. Què és el porta a porta?

El porta a porta és un model de recollida d’escombraries on el ciutadà no diposita les escombraries en contenidors a la via pública, sinó que les treu a la porta de casa seva per tal que el servei de recollida d’escombraries les reculli, en un horari prèviament fixat en un calendari.

2. Com funcionarà?

Serà semblant al sistema que ja va funcionar a Santa Eulàlia des de l’any 2006 fins al 2012, però amb algunes novetats. Desapareixeran tots els contenidors del carrer i els cubells s’hauran de treure, segons el calendari, a la porta de casa. La matèria orgànica s’haurà de dipositar en un cubell de color marró. La resta de fraccions (envasos, paper, vidre i resta) s’hauran de treure en un altre cubell, de color encara per definir, segons el residu que toqui treure aquell dia. Els residus sanitaris (bolquers, compreses, excrements de gos, etc.) es podran treure cada dia que hi hagi recollida en una bossa a part. La matèria orgànica es recollirà 3 dies a la setmana, els envasos 2 dies a la setmana, el paper i el cartró 1 dia a la setmana, i el vidre i la resta 1 cop cada 15 dies. El calendari específic dels dies de cada recollida s’acabarà de concretar en els propers mesos.

Les segones residències o persones que justifiquin que no poden complir aquest calendari per motius diversos, disposaran d’una targeta magnètica amb la que podran tenir accés a unes àrees d’aportació tancades, on hi trobaran tots els contenidors de les diferents fraccions. Pel que fa als comerços, que generen un volum més gran de certes fraccions, tindran un calendari més específic amb recollides de reforç per a les fraccions que més generen.

Com a novetat, cada cubell portarà un xip associat a la referència cadastral de cada habitatge, per tal de tenir informació i poder notificar sobre qualsevol incidència que pugui sorgir.

3. Quan començarà a donar servei?

Està previst que el sistema porta a porta estigui implantat a Santa Eulàlia durant la tardor del 2018.

4. On s’implantarà?

S’implantarà a tot el municipi, però depenent del barri es farà recollida diürna o nocturna. Al Rieral i, previsiblement, a la Sagrera es farà recollida nocturna, entre les 11 de la nit i les 6 del matí. A la resta de barris del municipi (Can Marquès, Can Sabater, Sant Cristòfol, Can Font, Campinya, Sant Isidre, Can Feu, Puigdomènech, Salve i Regina, Can Met, Can Maset, Primavera, Ametllers, Font d’Abril, Font de Sant Joan, Lledoners, Pinedes Castellet i Camí de la Serra) la recollida serà diürna, amb inici entre les 5 i les 6 del matí. Independentment de si es fa recollida diürna o nocturna, els veïns hauran de deixar els cubells a les portes de casa seva al vespre.

5. Per què és necessari el porta a porta?

Ambientalment, l’Agència de Residus de Catalunya confirma que el porta a porta és el sistema de recollida amb el que es recicla més, amb uns percentatges de recollida selectiva molt per sobre dels contenidors. Això suposarà menys incineració, menys abocadors i menys emissions de CO2.

Econòmicament, l’Agència de Residus i la Generalitat de Catalunya ja tenen aprovats uns increments de costos d’entrada a abocador i a la incineradora. Els costos l’any 2013 eren de 12,4 euros la tona, mentre que pel 2020 seran de 47,1 euros la tona. Pel fet de no generar tanta resta, les despeses de tractament seran inferiors i el retorn del cànon i els ingressos de venda de material s’incrementaran.

Socialment, els contenidors no ocuparan espai, evitant la brutícia i les males olors als veïns que tenen punts de recollida a prop de casa seva. Les persones amb dificultats per arribar fins als contenidors o bé per obrir-los no tindran problemes per treure els cubells a la porta de casa.

El porta a porta tornarà a Santa Eulàlia