Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Atenció a la ciutadania

Atenció a la ciutadania

Categoria:
 1. Certificat electrònic
  L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana és una Entitat de Registre idCAT, això vol dir que actua de gestora de l'Agència Catalana de Certificació i la ciutadania s'hi pot adreçar per demanar la …
 2. Cita amb un càrrec electe o tècnic municipal
  Aquesta sol·licitud us permet demanar cita per tal que us pugui atendre un càrrec electe (alcalde o regidor/a) o un/a tècnic/a municipal. Posteriorment sereu informats del dia i l'hora que teniu la …
 3. Instància genèrica
  Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l’Ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un trà…
 4. Queixes, suggeriments i propostes
  La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i propostes d'actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics (p.ex. estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures …
 5. Registrar parelles de fet
  L’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana disposa d’un registre municipal voluntari d’unions estables de parelles de fet. Acredita la unió estable des de la seva inscripció dins del registre de …
 6. Sol·licitar modificació directori del web
  Si com a usuari detectes qualsevol error dins d'aquesta pàgina web, et preguem que ho notifiquis a través del formulari que pots trobar a continuació. Posteriorment, seràs informat/da de si el canvi …
 7. Sol·licitud d’accés a la informació pública
  Què permet? La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol …