Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Atenció a la ciutadania

Atenció a la ciutadania

Categoria:
 1. Certificat electrònic
  L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana és una Entitat de Registre idCAT, això vol dir que actua de gestora de l'Agència Catalana de Certificació i la ciutadania s'hi pot adreçar per demanar la …
 2. Cita amb un càrrec electe o tècnic municipal
  Aquesta sol·licitud us permet demanar cita per tal que us pugui atendre un càrrec electe (alcalde o regidor/a) o un/a tècnic/a municipal. Posteriorment sereu informats del dia i l'hora que teniu la …
 3. Exercici del dret d'accés
  Aquesta instància us permet sol·licitar i obtenir informació sobre les vostres dades personals: quines són, amb quina finalitat es tracten i quins usos concrets tenen, com s'han aconseguit i si s'…
 4. Exercici del dret d'oposició
  Aquesta instància us permet sol·licitar que no es porti a terme el tractament de les dades de caràcter personal o que s'aturi en els supòsits següents: 1. Quan no sigui necessari el seu consentiment …
 5. Exercici del dret de cancel·lació
  Aquesta instància us permet Sol·licitar la supressió total o parcial de dades inadequades o excessives, sense perjudici de la possibilitat de bloqueig. El dret de cancel·lació està regulat per l'…
 6. Exercici del dret de rectificació
  Aquesta instància us permet sol·licitar la rectificació total o parcial de les dades personals inexactes o incompletes. El dret de rectificació està regulat per l'article 16 de la Llei orgànica 15/…
 7. Instància genèrica
  Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l’Ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un trà…
 8. Registrar parelles de fet
  L’ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana disposa d’un registre municipal voluntari d’unions estables de parelles de fet. Acredita la unió estable des de la seva inscripció dins del registre de …
 9. Sol·licitar modificació directori del web
  Si com a usuari detectes qualsevol error dins d'aquesta pàgina web, et preguem que ho notifiquis a través del formulari que pots trobar a continuació. Posteriorment, seràs informat/da de si el canvi …
 10. Sol·licitud d’accés a la informació pública
  Què permet? La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol …