Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Ajuts i beques

Ajuts i beques

Categoria:
 1. Ajut econòmic pel pagament de l'IBI per a famílies amb dificultats econòmiques
  Ajut per a persones amb escassa capacitat econòmica que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores.
 2. Ajuts de material i sortides escolars
 3. Ajuts de menjador escolar
  És un ajut econòmic del 70% del cost del servei de menjador, tot i que pot arribar a ser del 100% d’acord amb els criteris de valoració.
 4. Ajuts individuals d'activitats esportives
 5. Ajuts per a l'adquisició d'abonaments en mitjans de transport públics per a estudiants d’entre 16 i 25 anys residents a Santa Eulàlia de Ronçana
 6. Informe d’exclusió residencial per pobresa energètica
 7. Subvencions a esportistes individuals
 8. Subvencions per a entitats 2023
  Anualment, un cop aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple o la Junta de Govern Local de l’Ajuntament farà pública la convocatòria de subvencions amb caràcter general. La convocatò…