Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Esport, cultura i lleure

Esport, cultura i lleure

Categoria:
  1. Subvencions a esportistes individuals
  2. Subvencions per a entitats 2023
    Anualment, un cop aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple o la Junta de Govern Local de l’Ajuntament farà pública la convocatòria de subvencions amb caràcter general. La convocatò…
  3. Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure
    L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ofereix determinats espais a entitats, associacions, empreses i particulars. Aquest tràmit permet sol·licitar la cessió d’un espai municipal per a la …