Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Esport, cultura i lleure

Esport, cultura i lleure

Categoria:
 1. Cessió de material
  L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana disposa d’un conjunt de materials de propietat municipal (taulers, cavallets, cadires,etc.). Podran sol·licitar la utilització del material descrit tots els …
 2. Subvencions a esportistes individuals 2022
  Donar suport a projectes de promoció de l’activitat fisicoesportiva i de competició (edat escolar i federada) a esportistes individuals del municipi que competeixin en campionats o activitats …
 3. Subvencions per a entitats 2023
  Anualment, un cop aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple o la Junta de Govern Local de l’Ajuntament farà pública la convocatòria de subvencions amb caràcter general. La convocatò…
 4. Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure
  L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ofereix determinats espais a entitats, associacions, empreses i particulars. Aquest tràmit permet sol·licitar la cessió d’un espai municipal per a la …