Subvencions i ajuts

 1. Ajut per a persones amb escassa capacitat econòmica que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores. La quantia de l’ajut regulats a les presents bases serà d’un 25% de l’import de l’…
  Arxivat a: Ajuts i beques
 2. Adjudicació d’ajuts econòmics individuals per a material i sortides escolars per al curs 2023-2024.
  Arxivat a: Ajuts i beques
 3. És un ajut econòmic del 70% del cost del servei de menjador, tot i que pot arribar a ser del 100% d’acord amb els criteris de valoració.
  Arxivat a: Ajuts i beques
 4. Ajuts d'activitats esportives per a infants i joves de 6 a 18 anys empadronats a Santa Eulàlia de Ronçana i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. …
  Arxivat a: Ajuts i beques
 5. El següent tràmit permet impedir la suspensió dels subministraments d’aigua, d’electricitat o gas a les persones en situació de risc d’exclusió residencial per part de l'empresa subministradora, …
  Arxivat a: Ajuts i beques
 6. Donar suport a projectes de promoció de l’activitat fisicoesportiva i de competició (edat escolar i federada) a esportistes individuals del municipi que competeixin en campionats o activitats …
  Arxivat a: Esport, cultura i lleure
 7. Anualment, un cop aprovat el Pressupost general únic de la Corporació, el Ple o la Junta de Govern Local de l’Ajuntament farà pública la convocatòria de subvencions amb caràcter general. La convocatò…
  Arxivat a: Ajuts i beques