Portada > Tràmits i gestions > Notificació electrònica

Notificació electrònica

Per accedir a les notificacions i comunicacions cal entrar a la Plataforma de notificacions.

L'e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d'actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, convocatòries d'òrgans col·legiats, etc.) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

De forma resumida, l'e-NOTUM permet a la ciutadania:

  • Conèixer el dipòsit d'una notificació per canals no formals (correu electrònic i/o SMS).
  • Llegir el contingut de les notificacions i obtenir una còpia impresa.
  • Rebutjar una notificació abans d'obrir-la.
  • Veure la llista de notificacions dispositades i l'organisme emissor.
  • Descarregar tots els documents associats a una notificació electrònica (la resolució, la notificació, l'acceptació o rebuig, etc.).