Convenis

Podeu consultar en els següents enllaços la informació relativa a:

  • L'execució dels convenis al Portal de Transparència. Aquí trobareu la informació sobre l'estat de compliment i execució dels convenis de col·laboració subscrits per l'ens. Podeu saber, doncs, si estan pendents de formalitzar, si han conclòs o si es troben en execució.
  • El registre de convenis de col·laboració i cooperació, trobareu les dades relatives al nom de l'organisme, institució o entitat amb qui l'Ajuntament ha signat el conveni, l'objecte del conveni, la quantia de les obligacions econòmiques que se'n deriven, entre altres. Aquesta informació s'anirà actualitzant a mesura que es vagin signant els convenis i aquests es notifiquin al registre de la Generalitat.