Plans i programes

 1. Pla de Mesures Antifrau
  Aprovat pel Ple de data 23 de març de 2023, el Pla de Mesures Antifrau és l'eina que servirà com a guia de l'actuació en matèria antifrau. Tal i com s'explica en els apartats del document adjunt, la …
  Arxivat a: General
 2. Activa't caminant
  Recorda! Vine a fer les "Rutes de salut" per Santa Eulàlia. Inici de la ruta: porta del Centre Cívic la Fàbrica.
  Arxivat a: General
 3. Agermanament amb Blangoua
  El març del 2006 el poble de Santa Eulàlia de Ronçana i el de Blangoua es van agermanar, cosa que ha comportat una sèrie d’actuacions en termes de cooperació. A continuació trobareu informacions …
  Arxivat a: General
 4. Agermanament amb Montville
  A petició de l’alcalde de la població francesa de Montville, situada a l’Alta Normandia, l’Ajuntament va agermanar-se el 23 d'octubre de 2012. Montville és el poble on els nostres estudiants de l’…
  Arxivat a: General
 5. Avisos fitosanitaris
  L’àrea de medi s’encarrega també d’avisar la població sensible a productes químics dels tractaments fitosanitaris que es realitzen al municipi. Si voleu rebre els avisos ens podeu enviar un correu …
  Arxivat a: General
 6. Caminem!
  “Caminem!” és una activitat organitzada per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Santa Eulàlia oberta a tots els ciutadans del poble majors de 18 anys. Són caminades d’una hora, dirigides per …
  Arxivat a: General
 7. Camins, senders i mobilitat sostenible
  A Santa Eulàlia tenim una xarxa de camins i senders considerable. Des de l’àrea de medi ambient vetllem per: Un correcte manteniment dels camins per on passa el trànsit rodat. Un correcte …
  Arxivat a: General
 8. Educació ambiental
  L’àrea de medi ambient de l’Ajuntament presta suport a les escoles, institut i altres equipaments educatius en matèria ambiental. Xerrades, passejades, sortides al riu, etc. A més d’aquests suports, …
  Arxivat a: General
 9. Energia sostenible
  L’Ajuntament té redactat el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) des de l’any 2011. Aquest pla respon als compromisos adquirits en adherir-se al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses i proposa les …
  Arxivat a: General
 10. Estacionament limitat del cotxe
  Des del desembre de 2004 s'han habilitat al Rieral diverses zones d'estacionament limitat del cotxe. L’objectiu d’aquestes zones és facilitar l’estacionament i la vialitat en una zona de serveis i …
  Arxivat a: General
 11. Gestió de residus
  Model de recollida: El sistema de recollida de residus actual al nostre municipi és la recollida selectiva porta a porta.  - Compostatge casolà: cada any fem entrega de 30 compostadors a famílies …
  Arxivat a: General
 12. Informació i acompanyament a la gestió forestal sostenible
  Arrel de les ventades del passat desembre de 2014 hem intensificat les nostres tasques de suport als propietaris forestals per tal que sàpiguen quines eines tenen al seu abast a l’hora de gestionar …
  Arxivat a: General
 13. Lecxit
  El Lecxit és un projecte d’acompanyament lector. A Santa Eulàlia es va presentar el passat 19 de gener a la Biblioteca i la mateixa setmana va començar amb 10 parelles formades per un alumne de …
  Arxivat a: General
 14. Mapa del Patrimoni Cultural i Natural
  Des de l’Ajuntament, amb el suport del Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, s’està duent a terme el Mapa del Patrimoni Cultural i Natural de Santa Eulàlia de Ronçana, que té …
  Arxivat a: General
 15. Millora de la biodiversitat als espais fluvials
  A partir de l’any 2011 es van iniciar les tasques del Pla de millora de l’espai fluvial del Tenes a Santa Eulàlia de Ronçana. Aquestes tasques van ser a l’inici molt intenses i podeu consultar la …
  Arxivat a: General
 16. Pla d'actuació municipal per a emergències d'inundacions
  Santa Eulàlia de Ronçana disposa d'un pla d'actuació municipal en cas d'emergències d'inundacions. Aquest pla, també conegut com a INUNCAT, pots trobar-lo en el document adjunt a aquesta pantalla.
  Arxivat a: General
 17. Pla Local de Joventut
  El Pla Local de Joventut de Santa Eulàlia de Ronçana 2022-2026 exposa les línies estratègiques, els projectes i les actuacions que hauran de vertebrar les polítiques de Joventut durant aquests …
  Arxivat a: General
 18. Pressupostos participatius joves
  El Pressupost participatiu jove és un mecanisme de democràcia participativa, originari del Brasil, que pretén ser un exercici de responsabilitat col·lectiva, transparència municipal i amb una clara …
  Arxivat a: General
 19. Prevenció d’incendis
  La prevenció d’incendis al nostre municipi es tracta des de diverses perspectives: - Reducció del risc: PPI: Pla de Prevenció d’Incendis: El Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals (PPI) és …
  Arxivat a: General
 20. Projecte Educatiu de Poble - Pep i Laia
  El 10 de juny de 2017 es va fer el rellançament del Projecte Educatiu de Poble, altrament conegut com a Pep i Laia, nascut l'any 2006 i que va tenir durada fins el 2011. Durant aquest temps es van …
  Arxivat a: General
 21. Suport a entitats ambientals
  Estem oberts a col·laborar i col·laborem ja amb les entitats ambientals que ens ho demanen. Anualment, per exemple, donem suport logístic i econòmic al GOT (Grup Ornitològic del Tenes) en la …
  Arxivat a: General
 22. Suport a la gestió de les espècies cinegètiques
  Donada la proliferació d’algunes espècies i els danys que ocasionen sobretot al sector primari, encara important al nostre municipi, tenim un conveni signat des de fa dos anys amb la societat de caç…
  Arxivat a: General