Pla de Mesures Antifrau

Aprovat pel Ple de data 30 de març de 2023, el Pla de Mesures Antifrau és l'eina que servirà com a guia de l'actuació en matèria antifrau. Tal i com s'explica en els apartats del document adjunt, la seva implementació ha de servir com a punt central de la lluita contra el frau i la corrupció.

Aquest Pla s'ha elaborat a partir del Reglament 2021/241, de 12 de febrer, de 2021, del Parlametn Europeu, anomenat Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), que és el nucli del Fons de Recuperació. I obliga els estats membres a protegir els interessos financers de la Unió Europea i a prendre les mesures oportunes per prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.


El MMR és la peça angular del paquet de mesures Next Generation EU, que la Unió Europea ha posat a disposició dels estats membres per fer front als efectes de la Covid-19 i transformar els reptes derivats de la pandèmia en una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital dels països membres.

El Pla de Mesures Antifrau neix com un document dinàmic i flexible, que s’actualitzarà almenys anualment i incorpora les responsabilitats i mesures necessàries en la lluita contra el frau, estructurades en els quatre elements clau del denominat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució.
El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude ha habilitat una canal de denúncies Infofraude. Aquest canal pot ser utilitzat per comunicar informació sobre fraus o irregularitats que afectin fons europeus, que disposa d'un apartat específic relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Arxius adjunts