Entitats

Categoria:
  1. Inscripció d’entitats i associacions veïnals
    El Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes té la finalitat de permetre a l’Ajuntament conèixer el nombre d’entitats existents al poble, els seus objectius i la seva representativitat …