Educació

Categoria:
  1. Ajuts de material i sortides escolars
  2. Ajuts de menjador escolar
    És un ajut econòmic del 70% del cost del servei de menjador, tot i que pot arribar a ser del 100% d’acord amb els criteris de valoració.
  3. Ajuts individuals d'activitats esportives
  4. Preinscripció a l'Escola Bressol Municipal l'Alzina