Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Ajuts de material i sortides escolars curs 2021-2022

Ajuts de material i sortides escolars curs 2021-2022

Descripció

Adjudicació d’ajuts econòmics individuals per a material i sortides escolars per al curs 2021-2022.

Termini sol·licitud

Del 31 de maig a l'11 de juny de 2021

Qui el pot demanar

Ajuts de material escolar

Poden ser beneficiaris dels ajuts de material, els alumnes empadronats al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, matriculats en un centre educatiu públic del Vallès Oriental, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i/o CFGM durant el curs corresponent a la convocatòria i es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

L’ajut consisteix en un sol pagament, sent l’import total del cost del material del curs 2021-2022 del cicle educatiu del centre escolar on està matriculat l’alumne/a, que es detalla a continuació:

Escola La Sagrera

- Els alumnes matriculats en Educació Infantil P3-P4-P5, l’import és de 100 euros.

- Els alumnes matriculats en Educació Primària de 1r a 4rt, l’import és de 90 euros.

- Els alumnes matriculats en Educació Primària de 5è i 6è, l’import és de 104 euros.

Escola Ronçana

- Els alumnes matriculats en Educació Infantil P3-P4-P5 l’import és de 75 euros.

- Els alumnes matriculats en educació Primària de 1r a 6è, l’import és de 85 euros.

Institut Vall del Tenes

Els alumnes matriculats en educació Secundària (ESO, Batxillerat i CFGM) l’import és de 100 euros.

Ajuts de sortides escolars

Poden ser beneficiaris dels ajuts de material, els alumnes empadronats al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, matriculats en un centre educatiu públic del Vallès Oriental, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i/o CFGM durant el curs corresponent a la convocatòria i es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

L’import de l’ajut és del 50% del cost de les sortides escolars del curs 2021-2022 del curs educatiu del centre escolar on està matriculat l’alumne/a.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

A) Tramitació per internet:

 • Omplir la sol·licitud de l’ajut de material, sortides i activitats esportives que trobareu a: www.ser.cat/tramit

 • Omplir la instància genèrica i adjuntar :
  a) Sol·licitud d’ajut de material i sortides escolars 21-22

 • b) Documentació requerida:

  1. Document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne

  2. DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar

  3. Si és el cas, el conveni o la sentència de divorci o separació.

  4. La declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2020 de tots els membres de la unitat familiar.

  5. Rebut de la hipoteca o lloguer de l’any 2020.

  6. Títol de família nombrosa/monoparental vigent expedit per l'organisme competent on consti, entre d'altres, la categoria especial o general.

  7. Resolució de reconeixement de grau de discapacitat, emesa per l'organisme competent, corresponent a qualsevol membre de la unitat familiar.

  8. Documentació que acrediti una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID- 19.

Iniciar el tràmit

Presencialment

Caldrà demanar cita prèvia a l’OAC de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, telèfon 93.844.80.50.

Documentació necessària

Documentació complementària