Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Ajuts de material i sortides escolars curs 2023-2024

Ajuts de material i sortides escolars curs 2023-2024

Descripció

Adjudicació d’ajuts econòmics individuals per a material i sortides escolars per al curs 2023-2024.

Termini sol·licitud

Del 9 al 23 de maig de 2023

Qui el pot demanar

Ajuts de material escolar

Poden ser beneficiaris dels ajuts de material, els alumnes empadronats al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, matriculats en un centre educatiu del municipi, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i/o CFGM durant el curs corresponent a la convocatòria i es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

L’ajut consisteix en un sol pagament, sent l’import total del cost del material del curs 2023-2024 del cicle educatiu del centre escolar on està matriculat l’alumne/a, que es detalla a continuació:

Escola La Sagrera

- Els alumnes matriculats en Educació Infantil P3-P4-P5, l’import és de 100 euros.

- Els alumnes matriculats en Educació Primària de 1r a 6è, l’import és de 90 euros.

Escola Ronçana

- Els alumnes matriculats en Educació Infantil P3-P4-P5 l’import és de 75 euros.

- Els alumnes matriculats en educació Primària de 1r a 6è, l’import és de 85 euros.

Institut Vall del Tenes

Els alumnes matriculats en educació Secundària (ESO, Batxillerat i CFGM) l’import és de 100 euros.

Ajuts de sortides escolars

Poden ser beneficiaris dels ajuts de material, els alumnes empadronats al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, matriculats en un centre educatiu públic del municipi, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat i/o CFGM durant el curs corresponent a la convocatòria i es trobin en una situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

L’import de l’ajut és del 50% del cost de les sortides escolars del curs 2023-2024 del curs educatiu del centre escolar on està matriculat l’alumne/a.

Procediment per iniciar el tràmit

Per Internet

Tramitació per internet:

  1. Document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne
  2. DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar
  3. Si és el cas, el conveni o la sentència de divorci o separació.
  4. La declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2022 de tots els membres de la unitat familiar.
  5. Rebut de la hipoteca o lloguer de l’any 2022.
  6. Títol de família nombrosa/monoparental vigent expedit per l'organisme competent on consti, entre d'altres, la categoria especial o general.
  7. Resolució de reconeixement de grau de discapacitat, emesa per l'organisme competent, corresponent a qualsevol membre de la unitat familiar.
Iniciar el tràmit

Presencialment

Presencialment a l’OAC de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en horari d'atenció al públic. Es recomana la sol·licitud de cita prèvia trucant al telèfon 93 844 80 50.

Documentació necessària

Documentació complementària