Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Protecció de dades

Protecció de dades

Categoria:
 1. Exercici del dret a la limitació del tractament
  Aquest tràmit us permet sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, si es compleix alguna de les condicions següents: a) Cas que impugneu l'exactitud de les dades personals, durant …
 2. Exercici del dret a la portabilitat de les dades
  L'interessat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable,…
 3. Exercici del dret d'accés
  Aquesta instància us permet sol·licitar i obtenir informació sobre les vostres dades personals: quines són, amb quina finalitat es tracten i quins usos concrets tenen, com s'han aconseguit i si s'…
 4. Exercici del dret d'oposició
  Aquesta instància us permet sol·licitar que no es porti a terme el tractament de les dades de caràcter personal o que s'aturi en els supòsits següents: 1. Quan no sigui necessari el seu consentiment …
 5. Exercici del dret de rectificació
  Aquesta instància us permet sol·licitar la rectificació total o parcial de les dades personals inexactes o incompletes. El dret de rectificació està regulat per l'article 16 de la Llei orgànica 15/…
 6. Exercici del dret de supressió
  Aquesta instància us permet Sol·licitar la supressió total o parcial de dades inadequades o excessives, sense perjudici de la possibilitat de bloqueig. El dret de cancel·lació està regulat per l'…