Portada > Tràmits i gestions > Tràmits > Padró municipal

Padró municipal

Categoria:
  1. Empadronament - sol·licitud
    L’empadronament és l’acte de registrar-se a l’Ajuntament de residència habitual i que determina que aquella persona és considerada veïna d’aquella població. Així doncs el padró municipal és un …
  2. Empadronament - volant
    Justificant emès per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana que acredita l’empadronament d’una persona en un domicili d’acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d’habitants.