Portada > Ajuntament - Seu Electrònica > Ajuntament > Membres del Consistori

Membres del Consistori

Arc municipal per al mandat 2019-2023
Arc municipal per al mandat 2019-2023

El Ple de l’actual Ajuntament es va constituir el 15 de juny del 2019. Les sessions ordinàries del Ple Municipal es duran a terme el darrer dijous de cada mes (llevat del mes d’agost) a les 19:00 hores, cada dos mesos, en els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre. L'Alcalde pot variar puntualment el dia de celebració, respectant-ne la periodicitat, quan hi concorrin causes justificades, prèvia consulta, si s’escau, als portaveus dels grups municipals.

L'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana no disposa de personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics, durant la legislatura 2019-2023.

 

Podeu consultar la informació institucional i organitzativa al Portal de Transparència.

Els membres que formen l'actual arc municipal són:

Francesc Bonet Nieto

Alcalde

Alcaldia, Governació, Urbanisme i Obres i Serveis.

Poble Unit

Anna Montes Cabot

Regidora i portaveu de Poble Unit

Benestar Social, Cultura i Polítiques de Gènere.

Poble Unit

Jordi Orriols Vilaró

Regidor i 1r tinent d'alcalde

Medi Ambient i Recursos Humans

Poble Unit

Manel Imedio Bernardo

Regidor i 2n tinent d'alcalde

Promoció Econòmica i Festes

Poble Unit

Marta Domínguez Gasco

Regidora i 3a tinenta d'alcalde

Economia i Hisenda, Participació Ciutadana i Barris

Poble Unit

Jordi Carreras Arisa

Regidor i 4t tinent d'alcalde

Mobilitat, Habitatge i Planejament

Poble Unit

Mònica Pons Vilaseca

Regidora

Gent Gran i Salut

Poble Unit

Pol Guerra Imedio 

Regidor

Joventut, Esports, Comunicació, Transparència i Atenció a la Ciutadania

Poble Unit

Ana Arrieta
Ana Arrieta

Ana Arrieta Graus

Regidora

Educació.

Poble Unit

Ramon Vilageliu Relats

Regidor a l'oposició i portaveu d'Independents-ERC

Independents-ERC

Arnau Queralt i Bassa

Regidor a l'oposició

Independents-ERC

Susana Barroso Valverde

Regidora a l'oposició i portaveu de Ciutadans

Ciutadans

Abraham Requena Ruiz

Regidor a l'oposició i portaveu de SER-Candidatura de Progrés

SER-Candidatura de Progrés