Gestió de residus

Model de recollida: El sistema de recollida de residus actual al nostre municipi és la recollida selectiva porta a porta. 

- Compostatge casolà: cada any fem entrega de 30 compostadors a famílies que volen compostar la matèria orgànica. Els formem i els fem un seguiment.

- Actes i festes: utilitzem vaixelles reutilitzables o compostables als actes que organitzem i promovem la seva utilització entre les entitats del municipi.

- Mercat de segona mà: organitzem un mercat de segona mà per a la venda o intercanvi de productes.

Bonificacions: hi ha establertes bonificacions a l’ordenança fiscal de residus que es publica anualment. Les més rellevants són pel compostatge casolà i per l’ús de la deixalleria.

Arxius adjunts