Portada > Ajuntament - Seu Electrònica > Ajuntament > Plans i programes > General > Projecte Educatiu de Poble - Pep i Laia

Projecte Educatiu de Poble - Pep i Laia

El 10 de juny de 2017 es va fer el rellançament del Projecte Educatiu de Poble, altrament conegut com a Pep i Laia, nascut l'any 2006 i que va tenir durada fins el 2011. Durant aquest temps es van realitzar activitats promogudes pel Grup Impulsor amb una valoració satisfactòria per part de la ciutadania. Un projecte que entén el poble com un espai on l’educació comprèn tots els àmbits de la vida quotidiana, més enllà de l’escola, i que pretén posar de relleu els valors educatius de la ciutat i decidir col·lectivament quin és el poble que volem construir.

En aquest procés és molt important la participació de tots els ciutadans i actors de la societat de Santa Eulàlia. Per això s’han creat uns espais de participació, el Grup Impulsor, per tal de debatre aspectes de l’àmbit escolar, de fora de l’escola, de la transició al treball i de com esdevenir un poble educador. L’objectiu es definir quins aspectes educatius cal millorar al nostre municipi fins a acordar les accions concretes. A partir de les propostes que surten es fa una tasca de priorització de les 5 línies per cada àmbit. Tota aquella persona que vulgui formar part d’aquest grup, pot omplir el document adjunt a aquesta pantalla i fer-lo arribar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (carretera de la Sagrera, 3).

El 13 de gener de 2018, La Fàbrica va acollir el Fòrum d'Educació Pep i Laia, on es van debatre i prioritzar les actuacions a realitzar dins de l’àmbit educatiu del poble de Santa Eulàlia. El fòrum, obert a tota la ciutadania, va concretar les següents accions:

- Taller àmbit escola: Creació d’una comissió per a la millora de patis de les escoles. També conegut com a “pati viu”, l’objectiu és que els alumnes, durant l’hora del pati, tinguin a l’abast altres materials, com troncs, plantes, etc.

- Taller àmbit fora escola: Projecte infants en moviment (emocions, nutrició i esport). És un programa d’educació multidisciplinari i integral per promoure una alimentació equilibrada i un estil de vida saludable.

- Taller transició escola treball: Escola d’adults mancomunada i ensenyament d’idiomes. Escola d’adults, amb la implicació dels 4 municipis de la Vall del Tenes, on permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats, enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals.

- Taller poble educador: Generar espais de coneixement. Aprofitar a la gent del poble, que ha treballat en matèria educativa, per tal que pugui oferir debats, xerrades i tallers.

Aquests 4 projectes seran presentats al Grup Motor (format per polítics i tècnics de l’Ajuntament) i als diferents partits polítics municipals, per tal que puguin fer una valoració d’allò que necessita i vol el poble de Santa Eulàlia.

Projecte Pep i Laia
Projecte Pep i Laia

Arxius adjunts