Portada > Ajuntament - Seu Electrònica > Ajuntament > Plans i programes > General > Pressupostos participatius joves

Pressupostos participatius joves

El Pressupost participatiu jove és un mecanisme de democràcia participativa, originari del Brasil, que pretén ser un exercici de responsabilitat col·lectiva, transparència municipal i amb una clara vocació de treball comunitari. Tot amb l’objectiu que els joves siguin el veritable motor i protagonistes de les polítiques de joventut del municipi.

Com ho fem?

Com hem explicat anteriorment l’objectiu del Servei de Joventut és elaborar cada any un pressupost en el qual els joves del municipi puguin dir la seva, de manera activa. No volem caure en reduccionismes tipus “quin grups vols que vingui per festa major?” o “què vols que l’Ajuntament munti a l’estiu?”, sinó acompanyar en la decisió i participació de la gestió del Servei. Per això establim uns requisits, criteris, fases i mecanismes que donen sentit al procés i l’estructuren a partir dels aprenentatges anteriors.

Totes aquelles propostes que s’han fet en aquest any han hagut de complir els següents requisits:

1. Que siguin competència de l’ Ajuntament (i pròpies del marc de treball del Servei de Joventut)

2. Viables econòmicament

3. Han de ser legals

4. Viables tècnicament

5. Èticament aplicables (descartant aquelles que proposin exclusió, rebuig i insostenibilitat)

Els criteris que estan vigents actualment són:

- Criteri 1: Les propostes no poden ser superiors a 2.500 €, i s’ha de treballar l’aproximació pressupostària abans de l’Assemblea d’una manera realista.

- Criteri 2: Es valoraran més les propostes dirigides a diferents col·lectius joves (populars), no només a un d’ells.

- Criteri 3: Es valoraran més les propostes eficients, o sigui que amb pocs recursos beneficiïn a un número més elevat de joves de Santa Eulàlia.

- Criteri 4: El pressupost és dividirà en dos parts, de 8.000 € cadascuna, segons les franges d’edat de les propostes presentades per joves menors d’edat (14 als 17) i de les presentades per majors (18 a 30).

El total del pressupost a decidir són 16.000 euros. Per a més informació, pots consultar el web de la Taka: www.lataka.cat

Pressupostos participatius joves
Pressupostos participatius joves