Pla Local de Joventut

El Pla Local de Joventut de Santa Eulàlia de Ronçana 2022-2026 exposa les línies estratègiques, els projectes i les actuacions que hauran de vertebrar les polítiques de Joventut durant aquests quatre anys al municipi. El pla és una eina fonamental per a l'estructuració, l'ordenament i el desplegament dels recursos existents, amb l'objectiu de planificar respostes eficients a les necessitats actuals de la població jove que habita o fa vida a Santa Eulàlia, així com els reptes de futur que puguin sorgir.

El document ha estat elaborat per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana en col·laboració amb els joves del municipi, altres departaments de l’Ajuntament i institucions supramunicipals com la Mancomunitat de la Vall del Tenes o el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Arxius adjunts