Educació ambiental

L’àrea de medi ambient de l’Ajuntament presta suport a les escoles, institut i altres equipaments educatius en matèria ambiental. Xerrades, passejades, sortides al riu, etc.

A més d’aquests suports, hem posat a disposició de qualsevol ciutadà dos tipus de materials educatius:

- Materials didàctics del camí fluvial del riu Tenes per a educació primària

- Materials didàctics del camí fluvial del riu Tenes per a educació secundària     

Els de primària els trobareu també en uns cartells del camí fluvial que podeu consultar mitjançant codis QR.