Portada > Actualitat > Notícies > Sol·licitud d’autorització per fer una foguera a les revetlles de Sant Joan i Sant Pere

Sol·licitud d’autorització per fer una foguera a les revetlles de Sant Joan i Sant Pere

17/06/2020

La instància s'ha de presentar de forma telemàtica a través del portal e-tram

L'Ajuntament de Santa Eulàlia fa públic el BAN (consultar document adjunt a aquesta pantalla) sobre l'autorització de les fogueres de Sant Joan i Sant Pere. Aquestes hauran de tenir l'autorització prèvia de l'Ajuntament, on caldrà enviar una instància genèrica a través del portal e-tram per obtenir el permís corresponent.

Tanmateix, els sol·licitants hauran d'adjuntar, amb la corresponent signatura, el full de condicions que han de complir les fogueres (veure document adjunt a aquesta pantalla). Aquest document fa referència als materials que es poden cremar, les condicions de les fogueres i el seu entorn, els mitjans d'extinció i de vigilància, les condicions meteorològiques o l'ús a fer de la pirotècnia.

Per altra banda, Protecció Civil ha elaborat un seguit de recomanacions per viure una revetlla segura, prioritzant la celebració de la festa en grups reduïts, mantenint la distància de seguretat de 2 metres, no fent ús de la pirotècnia si s'ha fet servir gel hidroalcohòlic, entre d'altres.

Les fogueres a Santa Eulàlia requereixen d'autorització. Fotografia: Mireia Turrillo
Mesures per a una revetlla segura

Arxius adjunts