Portada > Actualitat > Notícies > El DARP amplia les mesures per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya

El DARP amplia les mesures per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya

08/01/2021

Ara, totes les explotacions avícoles del territori s'han d'acollir a la normativa

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya ha ampliat les mesures per prevenir la introducció de la influença aviària (IAAP) a tot Catalunya, les quals fins ara només tenien efectes sobre uns municipis concrets. Ho ha fet considerant l'elevat risc d'introducció del virus de la IAAP al territori, valorant l'evolució de la situació de la malaltia a Europa i, sobretot, per la proximitat dels focus en aus de corral declarats a França.

Les mesures previstes a tot Catalunya es detallen a l'Ordre ARP/3320/2020:

- Prohibició de l'ús d'aus dels ordres Anseriformes i Caradriiformes com a reclams de caça

- Prohibició de la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'aus de corral

- Prohibició de la producció d'aus de corral a l'aire lliure (es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar l'entrada d'aus silvestres)

- Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA)

- Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres

- Prohibició de la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003)

La tinença d'un nombre reduït d'aus de corral per part de particulars per a l'autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l'ordenació de les explotacions ramaderes i cal complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d'aquests productes. Les explotacions avícoles d'autoconsum son aquelles explotacions en què es crien aus destinades exclusivament al consum familiar amb una capacitat inferior a 32 gallines ponedores d'ous per a consum o 210kg de pes viu/any en cas d'avicultura de carn, que corresponen a una capacitat d'entre 50 i 70 pollastres/any segons el pes dels animals. Aquestes explotacions han de disposar, primer, del permís municipal corresponent i, posteriorment, han d'estar inscrites al Registre d'Explotacions Ramaderes de Catalunya.

Per tenir-ne cura, cal seguir unes mesures d'higiene:

- Cal netejar i desinfectar periòdicament les instal·lacions on s'allotgen les aus, els abeuradors i les menjadores.

- Correcta gestió de la gallinassa i les baixes.

- Les aus i els ous produïts en les explotacions d'autoconsum només es poden destinar al consum en l'àmbit familiar.

Tanmateix, cal seguir i reforçar unes mesures de bioseguretat per reduir el risc d'introducció i propagació de malalties:

- Protegir les aus d'autoconsum del contacte amb les aus salvatges (ànec, cigonya).

- Impedir l'accés de les aus salvatges a l'aigua de beguda i al menjar de les aus d'autoconsum.

- No subministrar aigua procedent de rius, basses o altres fonts exteriors.

Adjunt a aquesta pantalla hi trobareu un tríptic del DARP amb més informació.

Cria aus autoconsum
Cria d'aus per autoconsum a Catalunya
Cria d'aus per autoconsum a Catalunya

Arxius adjunts