Portada > Actualitat > Notícies > S'obre la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer

S'obre la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer

03/05/2021

El termini de presentació de sol·licituds s'estén fins al 4 de juny de 2021

Ja s'ha obert la convocatòria del programa d'ajuts per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social. Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts a les bases, són titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya. El programa d'ajuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya està dotat amb 20 milions d'euros i les sol·licituds es poden presentar fins al 4 de juny d'aquest any.

Poden acollir-se als ajuts aquelles persones que tinguin residència legal a Catalunya i uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,3 IRSC (2.390,32 euros) durant l'any 2019. Quan l'import anual de lloguer és inferior a aquesta xifra, els ingressos mínims exigibles seran els mateixos imports que el lloguer anual. També caldrà no pagar un lloguer superior als 800 euros mensuals per a la demarcació de Barcelona. En cas que la unitat de convivència sigui família nombrosa i/o hi hagi algun membre amb discapacitat i barem favorable, l'import màxim del lloguer mensual és de 900 euros.

Així mateix, caldrà estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer i pagar el lloguer de l'habitatge com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca on hi consti la identificació de la persona pagadora i de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

La quantia mensual de la subvenció serà del 20% de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual a inferior al 30% dels ingressos i del 30% de l'import de la renda quan l'esforç sigui igual o superior al 40%, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge i un mínim de 240 euros anuals.

Les sol·licituds s'han de presentar impreses i degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l'ajut, acompanyades de la documentació requerida. Es poden presentar preferentment a través de mitjans electrònics, al web de la Generalitat de Catalunya o al Registre electrònic del Consell Comarcal del Vallès Oriental. També es poden presentar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i a les Oficines locals d'Habitatge en horari de registre. L'Oficina Comarcal d'habitatge del Vallès Oriental ha habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions al respecte (93 860 07 08 i 667 99 21 35) i el correu electrònic (Necessites javascript per veure aquest correu-e).

Adjunt a aquesta notícia hi trobareu tota la documentació relacionada amb la convocatòria.

 

Arxivat a: General
Ajuts lloguer 2021

Arxius adjunts