Portada > Actualitat > Notícies > Sol·licitud per demanar l'ajut econòmic de l'IBI 2019 per a famílies amb dificultats econòmiques

Sol·licitud per demanar l'ajut econòmic de l'IBI 2019 per a famílies amb dificultats econòmiques

22/07/2019

El termini per presentar-la finalitza el 20 de setembre

La regidoria de Benestar Social, juntament amb els Serveis Socials de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, posen a disposició dels ciutadans la instància de sol·licitud per demanar l'ajut econòmic de l'IBI per a famílies amb dificultats econòmiques. La subvenció, disponible per quart any consecutiu, està dotada amb una partida pressupostària de 2.000 euros, tot i que en cas que hi hagi més sol·licituds es pot acabar incrementant. Cal recordar que l’any passat l’Ajuntament va atorgar 23 ajuts econòmics de l’IBI. A continuació, passem a detallar quins són els requisits per poder accedir a l'ajut:

Què és?

Ajut per a persones amb escassa capacitat econòmica que compleixin els requisits establerts a les bases reguladores. La quantia de l’ajut regulat a les presents bases serà d’un 15% de l’import de l’IBI, amb un màxim de 200 euros per cada sol·licitud individual. En cas que el nombre de sol·licituds sigui major es pot incrementar la partida. En cas contrari, que no s’exhaureixi la partida, es revertirà a altres activitats per fomentar el benestar social de la població.

Qui ho pot demanar:

El titular de l’Impost de béns immobles. Per rebre l'ajut caldrà:

- Estar empadronat a Santa Eulàlia de Ronçana abans del dia 1 de gener d’aquest any.

- Constar com a titular de l’IBI, per l’habitatge com a residència habitual.

- Que no es tingui cap altre bé immoble.

- Que el conjunt d’ingressos no superi un determinat màxim anual. Aquesta quantitat varia, però, en funció del nombre de persones que viuen a l’habitatge.

Període de presentació:

Del 22 de juliol al 20 de setembre del 2019, ambdós inclosos. Cal presentar la sol·licitud degudament complimentada i adjuntar la documentació a l’OAC de l’Ajuntament o via e-tram.

Documentació:

- Fotocòpia del NIF/NIE dels sol·licitants i els de la resta de persones que conviuen en l'habitatge pel qual se sol·licita l'ajut.

- Volant de convivència.

- Els ingressos bruts que s'hauran d'acreditar són els de l'últim exercici que consti a l'Agència Tributària Estatal. En cas que la situació laboral i/o econòmica s'hagi modificat caldrà justificar-ho documentalment.

- Certificat cadastral i certificat de béns immobles de tots els membres de la unitat familiar.

Adjunt a aquesta pantalla pots descarregar-te la instància de sol·licitud, la fitxa de dades bancàries i les bases de l'ajut.

Ajut IBI 2019

Arxius adjunts