Portada > Actualitat > Notícies > L’Ajuntament de Santa Eulàlia aplicarà un recàrrec del 50% de l’IBI als habitatges buits

L’Ajuntament de Santa Eulàlia aplicarà un recàrrec del 50% de l’IBI als habitatges buits

28/10/2019

També s’aprova establir un topall de 300 euros a l’any en la bonificació d'instal·lació de plaques solars

El ple extraordinari celebrat dijous passat a la sala Pau Casals de la Biblioteca va servir per aprovar l’aplicació d’un recàrrec del 50% de l’IBI als habitatges buits de Santa Eulàlia. Aquesta mesura va ser el punt més destacat de les ordenances fiscals 2020, que per quart any consecutiu congela impostos bàsics com el de béns i immobles, residus o vehicles. Les ordenances fiscals 2020 van veure llum verda amb els vots a favor de Poble Unit (9) i Independents-ERC (2), l’abstenció de SER-CP (1) i el vot en contra de Ciutadans (1).

La regidora d’Economia, Marta Domínguez, va ser l’encarregada d’exposar al plenari la mesura d'un recàrrec del 50% sobre els béns immobles d'ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent, afirmant que s’elaboraria un cens d’habitatges per tal d’establir a quins pisos i cases es podrà aplicar aquest gravamen. Encara en l’IBI, Domínguez va anunciar canvis referents a la instal·lació de plaques solars i d’aprofitament tèrmic. Pel que fa a les plaques solars s’han modificat les condicions i el redactat, on a partir de l’any que ve es podrà gaudir d’una bonificació de fins al 50%, durant 5 anys, amb un màxim de 300 euros anuals. Referent a l’aprofitament tèrmic, es podrà gaudir d’una bonificació del 15%, durant 5 anys, també amb un màxim de 300 euros anuals.

La regidora d’Economia també va anunciar petits canvis en altres tipus d’impostos. En el de vehicles, per exemple, s’ha fet un canvi en l’adaptació del text. Per a l’impost de construccions s’ha fet una reordenament dels punts, per tal de fer més entenedora l’ordenança i s’ha actualitzat l’import del mòdul bàsic del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya passant de 482 a 504 euros. Pel que fa a l’impost de residus, s’ha modificat el redactat donat el canvi de sistema de contenidors al porta a porta. En les tarifes comercials s’augmenta un 10% l’import en la recollida de bolquers de les residències d’avis del municipi, a més a més de crear-se una nova tarifa per aquelles activitats i serveis a les persones amb llars particulars. Cal destacar que la taxa de la Deixalleria passa de 21,35 a 35 euros, però és l’Ajuntament el que assumirà aquest cost de poc menys de 14 euros per habitatge i any.

En el torn d’intervencions, el regidor d’I-ERC, Ramon Vilageliu, va aplaudir la proposta del nou impost de recàrrec del 50% d'IBI en habitatges buits, amb l’objectiu de “treballar contra l’especulació immobiliària”. Referent al topall de 300 euros anuals en la bonificació d'instal·lació de plaques solars, Vilageliu va constatar-ho com “un pas enrere” en la possibilitat que “la gent de Santa Eulàlia se sumi a la pràctica de generar energies a casa seva”. La regidora de Ciutadans, Susana Barroso, va exposar una bateria de propostes que es podrien haver aplicat com, per exemple, el 50% del pagament de l’IBI per a persones per sota del nivell de la renda amb un màxim de 10 anys. “Cal que des de l'Ajuntament ajudem a les famílies, i ens trobem que els impostos a Santa Eulàlia són bastant elevats. Cal estudiar mètodes per tenir més ingressos sense haver de perjudicar el ciutadà”. Barroso també va especificar que els hi hagués agradat que comptessin amb el seu partit per tal d’aportar noves idees a les ordenances. El regidor de SER-CP, Abraham Requena, va ressaltar la importància de les ordenances fiscals, destacant que el gruix dels ingressos de l’Ajuntament requeien sobre l’IBI, motiu pel qual tot havia d’estar molt ben estudiat “per tal d’ajudar el màxim de famílies de Santa Eulàlia”. Referent al topall en la bonificació de les plaques solars, Requena va recordar que ell ja havia advertit l’any passat que si no es feia un bon redactat de l'ordenança, això podria perjudicar greument les futures finances municipals. “A dia d’avui, qualsevol veí del municipi pot fer una inversió de 289 euros i acollir-se a aquesta mesura amb un ajut del 50%”. Sobre l’impost dels pisos buits, Requena es va felicitar per l’aplicació de la mesura però va remarcar que “es podria haver fet molt abans”.

L’altre punt d’interès de l’ordre del dia va ser l’aprovació del compte general de l’Ajuntament i de SET Comunicació de l’any 2018. La regidora d’Economia, Marta Domínguez, va destacar que el compte de l’Ajuntament reflecteix la imatge fidel dels estats comptables municipals i de l’organisme autònom, amb un resultat pressupostari ajustat de 532.000 euros i un romanent de tresoreria d'1.129.000 euros. A més a més, es compleix la regla de despesa i d’estabilitat pressupostària. El regidor d’I-ERC, Ramon Vilageliu, va destacar la importància d’ajustar-se al màxim amb el superàvit obtingut. Per la seva banda, la regidoria de Ciutadans, Susana Barroso, va explicar que no havia tingut temps de valorar la documentació. El punt va aprovar-se amb els vots a favor de Poble Unit, Independents-ERC i SER-CP, i l’abstenció de Ciutadans.

Ple extraordinari del passat dijous